W związku z błędem drukarskim, uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Krakowie dodaje się erratę do zezwolenia na amatorski połów ryb w Okręgu PZW w Krakowie.

Łukasz Jarzyna

W związku z błędem drukarskim, uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Krakowie dodaje się erratę do zezwolenia na amatorski połów ryb w Okręgu PZW w Krakowie.

ERRATA do Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką
ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dodaje się tekst w:

§ 8 pkt. 4 ppkt. 1 lit. f "Zabrania się w obwodach rybackich - wodach górskich połowu w nocy
(tj. 1 godzina po zachodzie słońca - do 1 godziny przed wschodem słońca)