Zapraszamy sędziów wszystkich klas, oraz kandydatów na sędziów, na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15-02-2024

Łukasz Jarzyna

Zaproszenie
Kolegium Sędziów Wędkarskich
Okręgu Krakowskiego PZW
Zapraszamy sędziów wszystkich klas, oraz kandydatów na sędziów, na spotkanie,
które odbędzie się w dniu
15-02-2024 (czwartek) o godz 17,00
w Domu Wędkarza
Kraków ul. Bulwarowa 43
Tematem spotkanie będzie :
- podsumowanie minionego roku
- omówienie planu pracy na bieżący rok
- przedstawienie zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego
- weryfikacja sędziów wszystkich klas
- prolongata licencji
- przyjęcia ewidencji sędziowań
- kwalifikacja dla kandydatów na sędziów (potrzebne zdjęcie)
- kwalifikacja na podwyższenie klasy sędziowskiej (potrzebne zdjęcie i ewidencja)
.
Serdecznie Zapraszamy
Przewodniczący Kolegium Sędziów
/-/ Krzysztof Lietz
Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Krakowie
ul. Bulwarowa 43, 31-751 Kraków tel.0-12-643-16-65, tel/fax 0-12-643-69-35
www: www.pzw.krakow.pl, e-mail: okreg@pzw.krakow.pl