Zarząd Koła PZW Stare Miasto zawiadamia, że Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze Członków Koła odbędzie się w dniu 03.12.2023 r.

Łukasz Jarzyna

Zarząd Koła PZW Stare Miasto zawiadamia, że Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze Członków Koła odbędzie się w dniu 03.12.2023 r. w siedzibie Koła przy ul. Starowiślnej 39 w Krakowie o godzinie:  I termin - 9:00,   II termin - 09:15

Przypominamy, że w  Walnym Zgromadzeniu udział mogą wziąć Członkowie Koła posiadający ze sobą legitymację członkowską z potwierdzeniem uiszczenia składki członkowskiej na 2023 rok.